Zápis do MŠ Poděbradova pro školní rok 2018/2019

proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 6.30 do 16.15 hodin.

K zápisu do mateřské školy je nutné přinést s sebou:

  • již vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
  • vytištěný a podepsaný dokument Informace o zpracování osobních údajů ze zákona
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijímání dětí

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

Žádost o přijetí si, prosím, stáhněte z tohoto odkazu, vyplňte, nechejte potvrdit Vaším dětským lékařem a poté odevzdejte v MŠ Poděbradova dne 3. 5. 2018.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2018-2019

Prosím, vytiskněte si také Informace o zpracování osobních údajů ze zákona, podepište a vezměte s sebou k zápisu.

Informace o zpracování osobních údajů ze zákona

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od dne zápisu do MŠ. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Po obdržení rozhodnutí je možnost se do 30 dní odvolat ke Krajskému úřadu prostřednictvím MŠ. Odvolání se podává písemně u ředitelky školy.