Zápis do MŠ Poděbradova pro školní rok 2019/2020

proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 6.30 do 16.00 hodin.

K zápisu do mateřské školy je nutné přinést s sebou:

  • již vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
  • vytištěný a podepsaný dokument Informace o zpracování osobních údajů ze zákona
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijímání dětí

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

Žádost o přijetí si, prosím, stáhněte z tohoto odkazu, vyplňte, nechejte potvrdit Vaším dětským lékařem a poté odevzdejte v MŠ Poděbradova dne 2. 5. 2019.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ 2019-2020

Prosím, vytiskněte si také Informace o zpracování osobních údajů, podepište a vezměte s sebou k zápisu.

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od dne zápisu do MŠ. Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Po obdržení rozhodnutí je možnost se do 30 dní odvolat ke Krajskému úřadu prostřednictvím MŠ. Odvolání se podává písemně u ředitelky školy.