V roce 2015 byl naší školce schválen vypracovaný projekt na obnovu zahrady v přírodním stylu pro environmentální výchovu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla úprava školních zahrad v přírodním stylu při MŠ Ostrava, Špálova a MŠ Ostrava, Poděbradova 19 se zaměřením na environmentální vzdělávání.

Celkové náklady na akci činily 3 310 387 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 813 829 Kč (85%), příspěvek státního rozpočtu ČR 165 519 Kč (5%) a příspěvek statutárního města Ostrava 331 039 Kč (10%).

Zahrada je plně využívána v každém ročním období při pohybových aktivitách, řízených činnostech, přírodovědném kroužku, pobytu venku a odpoledních činnostech. Děti sadí, plejí, kypří, pikýrují, zalévají, zjišťují vlastnosti a význam kompostu, pozorují živočichy, broučky, motýly, sbírají bylinky, zeleninu. Z vypěstovaných plodin vyrábí pomazánky, zeleninové saláty, polévky, které pak odpoledne s rodiči ochutnávají. Znají názvy bylin, trvalek, keřů i způsob, jak o ně pečovat. Využíváme sadící pyramidy a dokupujeme dřevěné kontejnery pro výsadbu letniček a skalniček pro výzdobu před MŠ i na oknech. Všechny tyto aktivity jsou začleňovány do RVP školy.

S využíváním zahrady máme další plány do dalších let, které průběžně doplňujeme.