V naší školce se snažíme podporovat nadání našich dětí:

  • kroužek nadaných dětí PODĚBRÁDEK – 1x týdně – oblast přírodovědná, poznávací, polytechnická
  • logická olympiáda – 1x ročně – připravovaná MENSOU
  • Honzík a Numeráčci – leden – březen 2019 – projekt MŠ Varenská ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou OU, určeno předškolákům – hledání matematicky nadaných dětí
  • pokusy a experimenty – celoročně
  • nákup výukových pomůcek – celoročně