Informace ke stravování

Cena stravy:

Svačina                                                   10,- Kč

Polodenní strava 3 – 6 let                  32,- Kč

Polodenní strava OŠD                         38,- Kč

Celodenní strava 3 – 6 let                  42,- Kč

Celodenní strava OŠD                         48,- Kč

 

Platba stravného:

Pouze bezhotovostně na číslo účtu: 115-9519720267/0100

VS – uvádějte na příkazu k úhradě

VS vám byl přidělen po odevzdání přihlášky ke stravování

 

PŘIHLÁŠENÍ DO OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU:

http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/uvod

  • online objednávkový systém
  • ZŠ Gen. Píky
  • přihlásit – jméno = variabilní symbol

 

  •                  heslo = poslední 4 číslice VS
  • přihlásit

 

 

Vpravo nahoře je vidět stav kreditu. Stravu lze objednat pouze v případě dostatečného kreditu.

STRAVU MUSÍTE OBJEDNÁVAT NA KAŽDÝ DEN SAMI – NIC NENÍ NASTAVENO AUTOMATICKY!!!

Přihlašování, odhlašování a změny lze provádět pouze nejpozději do 13. hod. předchozí pracovní den.

KONTAKT: 596 612 381, 596 628 733

 

V DOBĚ NEMOCI NEBO NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ MÁ DÍTĚ NÁROK NA STRAVU POUZE PRVNÍ DEN. OBĚD LZE VYZVEDNOUT DO JÍDLONOSIČE V DOBĚ 11 – 12.15 HOD.

STRAVOVÁNÍ NA DALŠÍ DNY MUSÍ RODIČE ODHLÁSIT, JINAK JIM BUDE ÚČTOVÁNA NEDOTOVANÁ CENA 70,- KČ/DEN.