Kompetentní pedagog a žák

Naše MŠ uzavřela smlouvu o partnerství s Ostravskou univerzitou v Ostravě.

  • lektorství našich pedagogů a uskutečňování setkávání s učitelkami z jiných MŠ v oblasti předmatematické gramotnosti
  • supervize a mentor pro učitelky ostatních MŠ

Realizace 1. 2. 2017 – 31. 12. 2019

Plakát k projektu