Šablony pro MŠ I.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

“Šablony pro MŠ I.”

  • ze získaných finančních prostředků jsme mohli v naší školce nově zřídit pozici školního asistenta a chůvy.
  • z těchto prostředků budou hrazeny semináře pro pedagogy, didaktické pomůcky pro předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Schválená výše prostředků: 363.577,- Kč 

Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  • z finančních prostředků získaných z tohoto grantu můžeme zakoupit didaktické pomůcky pro výuku IT
  • pedagogové se mohou účastnit seminářů, workshopů a následně budou lektorovat učitelky z jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 337.818,- Kč