Šablony pro MŠ II.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

“Šablony pro MŠ II.”

Ze získaných finančních prostředků budeme v letech 2019 – 2020 financovat:

  • školní asistent (podpora psychologa)
  • vzdělávání pedagogických pracovníků
  • profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

Schválená výše prostředků: 494.932,- Kč 

Realizace lokálních sítí MŠ v gramotnostech

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního systému Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  • z finančních prostředků získaných z tohoto grantu můžeme zakoupit didaktické pomůcky pro výuku IT
  • pedagogové se mohou účastnit seminářů, workshopů a následně budou lektorovat učitelky z jiných MŠ.

Schválená výše prostředků: 337.818,- Kč