V naší školce je nám dobře

Tento projekt pro rok 2017 jsme vypracovaly na podzim roku 2016.

O jeho schválení/neschválení a o výši příspěvku budeme informováni v březnu 2017.

Cesta za technickým a přírodovědným poznáním

Podaly jsme žádost o dotaci v oblasti vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

Schválená výše příspěvku: 500.000,- Kč.