Školka plná kamarádů

Tento projekt pro rok 2019 byl vypracován na podzim roku 2018.

O jeho schválení/neschválení a o výši příspěvku budeme informováni v březnu 2019.

Cesta za technickým a přírodovědným poznáním

V roce 2016 jsme podali žádost o dotaci v oblasti vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018.

Schválený příspěvek ve výši 500.000,- Kč jsme dočerpali v plné výši dle plánu. Finance jsme využili k:

  • zřízení polytechnycké třídy
  • nákup pomůcek pro pokusy a experimenty
  • pomůcky pro nadané děti
  • vedení kroužku nadaných dětí

VE VŠECH TĚCHTO ČINNOSTECH POKRAČUJEME I V ROCE 2019.