Granty pro rok 2017

U našeho zřizovatele jsme požádali o tyto granty pro rok 2017:

  • Umělci na Poděbradce – schválen příspěvek 10.000,- Kč,
  • Pasování školáků – schválen příspěvek 5.000,- Kč,
  • Co nám ve školce schází – schválen příspěvek 8.000,- Kč.
Ozdravný pobyt pro děti a rodiče

V době od 29. 1. – 12. 2. 2017 se děti z naší školky spolu se svými rodiči, prarodiči nebo jinými rodinnými příslušníky zúčastnily ozdravného pobytu pro děti a rodiče v Karlově Studánce.

Jejich pobyt, strava, cestovné, lázeňské procedury i doprovodný animační program byly hrazeny z projektu „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP III.“ Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.“