Účelové projekty

U našeho zřizovatele jsme požádali o tyto granty pro rok 2019:

  • PŘEDŠKOLÁK – schválen příspěvek 5.000,- Kč,
  • HOLLYWOOD – schválen příspěvek 25.000,- Kč.
Ozdravný pobyt pro děti a rodiče

V letošním školním roce se 46 dětí z naší školky spolu se svými rodiči, prarodiči nebo jinými rodinnými příslušníky zúčastnilo ozdravného pobytu pro děti a rodiče v Karlově Studánce. Vyjet mohli ve dvou turnusech: 14. – 27. 1. 2019 nebo 27. 1. – 9. 2. 2019.

Jejich pobyt, strava, cestovné, lázeňské procedury i doprovodný animační program byly hrazeny z projektu „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP“ Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy.“

Fotogalerie z ozdravného pobytu

Pohyb s radostí

Tímto grantem se snažíme podpořit a rozšířit pohybové aktivity dětí v naší mateřské škole. Děti mimo jiné navštěvují basketbalovou přípravku pod vedením trenéra Marka Stuchlého, navštěvují Family Gym v Ostravě – Petřkovicích a jiná sportoviště.

TYTO AKTIVITY JSOU V SOULADU SE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A JSOU URČENY VŠEM PŘEDŠKOLNÍM DĚTEM.

Plavecký kurz

Basketbalová přípravka

Lyžařský výcvik