ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY –  v odkazu níže naleznete aktualizovaný Školní řád mateřské školy, který zahrnuje změny uvedené v doporučení MŠMT pro školní rok 2017/2018. Účinnost tohoto školního řádu je od 1. 9. 2017.

Školní řád