POZOR ZMĚNA!!!

Od 3. 9. 2018 přechází firma SODEXO na nový elektronický objednávkový systém.

NÁVOD:

  1. http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/cs/uvod
  2. Online objednávkový systém
  3. ZŠ Gen. Píky
  4. Přihlásit: Jméno = variabilní symbol, Heslo = poslední 4 číslice variabilního symbolu
  5. PŘIHLÁSIT

Vpravo nahoře je vidět stav účtu. Pokud bude mít dítě peníze na účtu, MUSÍTE MU OBJEDNAT JÍDLO NA KAŽDÝ DEN SAMI.

Přihlášky – odhlášky – změny stravy musíte provádět elektronicky nejpozději do 13:00 hod. 1 pracovní den předem!

Ceny stravy:

  • svačinka v MŠ                                                          7,-   Kč           S
  • polodenní strava                                                  24,50 Kč          P
  • celodenní strava                                                   31,50 Kč          C
  • celodenní strava pro předškoláky                     36,50 Kč

 Úhrada stravného je možná pouze příkazem k úhradě na číslo účtu 1002184194/2700 – nutno uvádět variabilní symbol dítěte. Variabilní symbol dětí, které docházely do naší MŠ již dříve, zůstává stejný. Novým dětem byl přidělen. Pokud ho neznáte, informujte se u paní učitelky ve své třídě.

 V PŘÍPADĚ NEMOCI NEBO NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE JE MOŽNÉ SI PRVNÍ DEN OBĚD ODEBRAT DO JÍDLONOSIČE. OBĚDY NA DALŠÍ DNY SI MUSÍ RODIČE ODHLÁSIT. OBĚD SI JIŽ NEMOHOU VYZVEDNOUT A JEŠTĚ BUDOU MUSET NEODHLÁŠENÝ OBĚD ZAPLATIT V PLNÉ VÝŠI 65,- Kč.