Úplata za předškolní vzdělávání se platí Mateřské škole Ostrava, Poděbradova 19, přísp.org. podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Měsíční částka úplaty za vzdělávání činí 400 Kč.

Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky jsou od úplaty za vzdělávání osvobozeny.

Děti, které navštěvují mateřskou školu z důvodu odložené školní docházky, jsou také osvobozeny od úplaty za vzdělávání. Tyto děti úplatu za vzdělávání neplatí.

Platbu za úplatu za vzdělávání mohou rodiče platit hotově paní ředitelce vždy do 10. dne daného měsíce, nebo převodem z účtu na účet mateřské školy.

Platbu za úplatu za vzdělávání je také možné provést jednorázově za několik měsíců dopředu (pololetně nebo na celý rok).

Platba není závislá na docházce dítěte. Platí se i při absenci.

Číslo bankovního účtu: 1652027369 / 0800

Variabilní symbol: 75027348

Nutno uvést do poznámek jméno a příjmení dítěte!!!