FOCENÍ DĚTÍ

V pondělí 25. 9. 2017 proběhne ve školce focení dětí. S velkým předstihem budou děti foceny s vánoční tématikou.

Prosíme rodiče, aby měly všechny děti v pondělí sváteční oblečení, aby byly fotky hezké. Po odfocení se děti převléknou do školkových věcí, aby si sváteční oblečení nezničily.

ANGLIČTINA V NAŠÍ ŠKOLCE

Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo v tomto školním roce kroužek ANGLIČTINY, přihlaste ho nejpozději 15. 9. 2017. Cena kroužku 550,- + 200,- učebnice.

Výuka bude probíhat vždy v pondělí v dopoledních hodinách ve dvou skupinách – začátečníci a pokročilí. Kroužek je určen dětem ze třídy Včelky a starším dětem ze třídy Sovičky.

Kompletní nabídku zájmových kroužků najdete na úvodní straně našich webových stránkách v sekci Kroužky.

Do ostatních zájmových kroužků budete moci přihlásit děti v týdnu od 18. 9. do 22. 9.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.

Možné způsoby omluvy:

  • telefonicky na číslo: 731 444 883
  • SMS na číslo: 731 444 883
  • na e-mail: katkaschenkova@seznam.cz

Omluva bude zapsána do omluvného listu dítěte, jež rodič po nástupu dítěte potvrdí svým podpisem.

Omluvný list dítěte je založen v dokumentaci dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte bude ředitelka školy řešit s rodiči a následně se sociálním odborem.

Provozní doba školky

Pondělí:6:30 - 16:15

Úterý:6:30 - 16:15

Středa:6:30 - 16:15

Čtvrtek:6:30 - 16:15

Pátek:6:30 - 16:15

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

HISTORIE BUDOVY
INFORMACE O ŠKOLE
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY