Přijímací řízení na prázdninový provoz 2020

   Vážení rodiče

Dne 3.6.2020 proběhne přijímací řízení na prázdninový provoz 2020 ve všech školách našeho obvodu. V naší MŠ od 6.30 hod. do naplnění kapacity.

Prosím, vyplňte si přihlášku a nechte si ofotit ve vaší kmenové škole lékařskou zprávu.

Přihlášku naleznete zde :http://mspodebradova.avetom.cz/wp-content/uploads/2020/05/přihláška-prázdniny-2020.pdf

Pro vaší informaci přikládáme přehled otevřených mateřský škol o prázdninách :http://mspodebradova.avetom.cz/wp-content/uploads/2020/05/školky-prázdniny-2020.pdf

Školné za 7 pracovních dní, tj. od 1.7.2020 do 10.7.2020 činí 127,– Kč, školné se bude vybírat v den nástupu dítěte.

Třídní schůzka zákonných zástupců přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

 

 

 

 Vážení rodiče

 

Třídní schůzka zákonných zástupců  nově přijatých dětí  pro školní rok 2020/2021 se budou konat dne 26.8.2020 v 15.30 hod. v mateřské škole Poděbradova.  Těšíme se na vaší účast.

 

 

 

 

 

 

Znovuotevření mateřské školy Poděbradova

Vážení rodiče,

dovolujeme si vám oznámit, že na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dojde k znovuotevření naší MŠ ke dni 25.5.2020.

V příloze přikládám manuál vydaný MŠMT ” Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020″.

Manuál MŠMT :http://mspodebradova.avetom.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana-zdravi-mš.pdf

 

Zde naleznete čestné prohlášení, které musí být vyplněno a podepsáno zákonným zástupcem před vstupem dítěte do MŠ.

Tiskopis čestného prohlášení :http://mspodebradova.avetom.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné-prohlášení.pdf

 

Vlastní provoz se bude řídit těmito zásadami :http://mspodebradova.avetom.cz/wp-content/uploads/2020/05/Epidemiologické-opatření-MŠ-Poděbradova.pdf

 

Firma SODEXO již byla informována o znovuotevření MŠ, proto si nezapomeňte pro děti objednat stravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová skupina Poděbradka na FACEBOOKU

Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace byla zřízena na facebooku nová skupina Poděbradka, jejíž cílem je sdílet si podněty, nápady apod. pro děti, které musí být doma. Do této skupiny se mohou přihlásit rodiče dětí a zaměstnanci, vyměňovat si navzájem nápady, připomínky nebo podněty.

Odkaz na skupinu je :

https://www.facebook.com/groups/576094089668958/requests/?hoist_pending_member_ids_suggested_order=100003619026626&notif_id=1584727653037611&notif_t=group_r2j

Doufáme, že tato stránka přispěje ke komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci školy tak, aby  z toho profitovaly především vaše děti. Budeme rádi, když se do této skupiny zapojí co nejvíc lidí.

 

 

 

platba školného

Vážení rodiče,

platba školného za měsíc březen činila 255,– Kč, za duben 0 Kč, za květen bude činit 105,– Kč

 

 

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.

Možné způsoby omluvy:

  • telefonicky na číslo: 731 444 883
  • SMS na číslo: 731 444 883
  • na e-mail: katkaschenkova@seznam.cz

Omluva bude zapsána do omluvného listu dítěte, jež rodič po nástupu dítěte potvrdí svým podpisem.

Omluvný list dítěte je založen v dokumentaci dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte bude ředitelka školy řešit s rodiči a následně se sociálním odborem.

ÚSPĚCH SBOREČKU JITŘENKA

 

Vybrané děti ze sborečku Jitřenka se zúčastnily Krajské přehlídky pěveckých sborů v Orlové Lutyni. Přidaly se k dětem ze sboru Mrňouskové a společně získaly BRONZOVÉ PÁSMO.

GRATULUJEME DĚTEM A PANÍ UČITELCE KATEŘINĚ SCHENKOVÉ.

PŘEJEME JITŘENCE MNOHO ÚSPĚCHŮ!

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM SODEXO

POZOR ZMĚNA!!!

Od 3. 9. 2018 přechází firma SODEXO na nový elektronický objednávkový systém.

NÁVOD:

  1. http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/cs/uvod
  2. Online objednávkový systém
  3. ZŠ Gen. Píky
  4. Přihlásit – Jméno = variabilní symbol, Heslo = poslední 4 číslice variabilního symbolu
  5. Kliknout na tlačítko PŘIHLÁSIT

Vpravo nahoře je vidět stav účtu. Pokud bude mít dítě peníze na účtu, MUSÍTE MU NA KAŽDÝ DEN OBJEDNAT STRAVU SAMI.

Přihlášení – odhlášení – změny stravy musíte provádět elektronicky nejpozději do 13:00 hod. 1 pracovní den předem!

Platby stravného provádějte pouze elektronicky na účet číslo: 115-9519720267/0100. 

Při zadávání platebního příkazu musí být uveden variabilní symbol!!!

Variabilní symboly dětí, které docházely do naší školky již v předchozím školním roce, zůstávají stejné. Novým dětem byl variabilní symbol přidělen. Pokud jej neznáte, informujte se u paní učitelek ve svých třídách.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE

Mateřská škola jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte.

Celý dokument týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, Poděbradova 1103/19, 702 00 Ostrava, IČ 75027348 jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s. r. o., IČO 033 73 444 se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Martin Krupa, tel. č.: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Provozní doba školky

Pondělí:6:30 - 16:15

Úterý:6:30 - 16:15

Středa:6:30 - 16:15

Čtvrtek:6:30 - 16:15

Pátek:6:30 - 16:15

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

HISTORIE BUDOVY
INFORMACE O ŠKOLE
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY