OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ A RODIČŮ

Již počtvrté měli děti a rodiče z naší školky možnost zúčastnit se ozdravného pobytu dětí a rodičů. Tentokrát strávilo 41 dětí a 40 rodičů dva týdny v Lázních Luhačovice.

Děti a rodiče odjeli v pondělí 19. 2. a domů se vrátili v neděli 4. 3. Během dvou týdnů měly děti možnost užívat si lázeňské procedury, doprovodný program i volný čas s rodiči. Někteří využili sněhu k bobování, někteří se raději schovali před zimou do kavárny. Krásná lázeňská kolonáda zvala k procházkám.

Projekt je podpořen Moravskoslezským krajem a Fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší statutárního města Ostravy. Hlavním organizátorem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

                                                    

Na fotografie z ozdravného pobytu se můžete podívat zde.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Děti, které se přihlásily na plavecký výcvik, začnou jezdit plavat 6. 3. 2018.

Výcvik bude probíhat vždy v úterý (mimo jarní prázdniny a státní svátky) po dobu 10 lekcí. Děti budou odjíždět po obědě ve 13.00 hod. a vracet se budou v cca 14.45 hod. Poté budou ve školce svačit.

Děti musí mít s sebou batůžek a v něm: velkou osušku, plavky a koupací čepici (bez ní děti nesmí do bazénu)

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odsouhlasila termín konání zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019.

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 3. 5. 2018 v místě a době provozu jednotlivých MŠ.

Podrobné pokyny a přihlášku ke stažení najdete na našich webových stránkách na začátku měsíce dubna.

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodla o konání zápisu pro prázdninový provoz 2018.

Zápis bude probíhat 10. 5. 2018 v místě a době provozu jednotlivých mateřských škol. Podrobné instrukce a přihláška budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna na našich webových stránkách.

Rozpis zajištění prázdninového provozu MŠ najdete zde.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.

Možné způsoby omluvy:

  • telefonicky na číslo: 731 444 883
  • SMS na číslo: 731 444 883
  • na e-mail: katkaschenkova@seznam.cz

Omluva bude zapsána do omluvného listu dítěte, jež rodič po nástupu dítěte potvrdí svým podpisem.

Omluvný list dítěte je založen v dokumentaci dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte bude ředitelka školy řešit s rodiči a následně se sociálním odborem.

Provozní doba školky

Pondělí:6:30 - 16:15

Úterý:6:30 - 16:15

Středa:6:30 - 16:15

Čtvrtek:6:30 - 16:15

Pátek:6:30 - 16:15

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

HISTORIE BUDOVY
INFORMACE O ŠKOLE
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY