VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Seznam registračních čísel dětí přijatých ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete po kliknutí na odkaz.

Přijaté děti 

Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční dne 6. 6. 2019 v 15:30 hod. ve třídě Včelky v prvním patře MŠ.                                                               

Na třídní schůzce bude rodičům předáno Rozhodnutí o přijetí.

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v naší MŠ od 20. 5. 2019.

ÚSPĚCH SBOREČKU JITŘENKA

 

Vybrané děti ze sborečku Jitřenka se zúčastnily Krajské přehlídky pěveckých sborů v Orlové Lutyni. Přidaly se k dětem ze sboru Mrňouskové a společně získaly BRONZOVÉ PÁSMO.

GRATULUJEME DĚTEM A PANÍ UČITELCE KATEŘINĚ SCHENKOVÉ.

A co děti s Jitřenkou ještě čeká? 

11. 4. vystoupí v Hotelu Mercure na naší školní jarní výstavě

25. 4. se vydají do Pardubic na soutěž Pardubický perník

26. 5. vystoupí  na benefičním koncertu v Akordu v Ostravě – Zábřehu

 

PŘEJEME JITŘENCE MNOHO ÚSPĚCHŮ!

ZÁPIS NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Naše školka bude během prázdnin otevřená v termínu 1. – 19. 7. 2019.

Pokud Vaše dítě navštěvuje naši školku, prosím, nahlaste na své třídě nejpozději do 30. 4., zda máte zájem, aby Vaše dítě chodilo do školky i v době letního provozu.

ZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ DO OSTATNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL PROBĚHNE 9. 5. 2019 VŽDY NA DANÉ MŠ V DOBĚ JEJÍHO PROVOZU.

Pokud budete chtít zapsat dítě do jiné MŠ, nahlaste na své třídě počet školek, my Vám připravíme kopii lékařského osvědčení. Vy si pak jen vytisknete, vyplníte PŘIHLÁŠKU a přinesete do školky k orazítkování.

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu – 2019

POKUD VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE JINOU ŠKOLKU A CHTĚLI BYSTE HO BĚHEM PRÁZDNIN UMÍSTIT DO NAŠÍ ŠKOLKY, VYTISKNĚTĚ SI A VYPLŇTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ A VE SVÉ ŠKOLCE NECHEJTE UDĚLAT KOPII LÉKAŘSKÉHO OSVĚDČENÍ. S PŘIHLÁŠKOU A KOPIÍ OSVĚDČENÍ SE DOSTAVTE 9. 5. 2019 DO NAŠÍ ŠKOLKY.

Harmonogram na prázdninový provoz MŠ 2019

 • 1. – 19. 7. 2019  MŠ Repinova 19, MŠ Poděbradova 19, MŠ Křižíkova 18
 • 22. 7. – 2. 8. 2019  MŠ Ostrčilova 10, MŠ Dvořákova 4, MŠ Špálova 32
 • 5. – 23. 8. 2019  MŠ Šafaříkova 9, MŠ Lechowiczova, MŠ Na Jízdárně 19a

Ve dnech 26. – 30. 8. 2019 budou všechny školy uzavřeny z důvodu probíhajících příprav k zahájení školního roku 2019/2020.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM SODEXO

POZOR ZMĚNA!!!

Od 3. 9. 2018 přechází firma SODEXO na nový elektronický objednávkový systém.

NÁVOD:

 1. http://zs-generala-piky.portal.sodexo.cz/cs/uvod
 2. Online objednávkový systém
 3. ZŠ Gen. Píky
 4. Přihlásit – Jméno = variabilní symbol, Heslo = poslední 4 číslice variabilního symbolu
 5. Kliknout na tlačítko PŘIHLÁSIT

Vpravo nahoře je vidět stav účtu. Pokud bude mít dítě peníze na účtu, MUSÍTE MU NA KAŽDÝ DEN OBJEDNAT STRAVU SAMI.

Přihlášení – odhlášení – změny stravy musíte provádět elektronicky nejpozději do 13:00 hod. 1 pracovní den předem!

Platby stravného provádějte pouze elektronicky na účet číslo: 1002184194/2700. 

Při zadávání platebního příkazu musí být uveden variabilní symbol!!!

Variabilní symboly dětí, které docházely do naší školky již v předchozím školním roce, zůstávají stejné. Novým dětem byl variabilní symbol přidělen. Pokud jej neznáte, informujte se u paní učitelek ve svých třídách.

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU

Nepřítomnost dítěte s povinnou školní docházkou omlouvá rodič nebo zákonný zástupce.

Možné způsoby omluvy:

 • telefonicky na číslo: 727 816 275
 • SMS na číslo: 727 816 275
 • na e-mail: tridasovicky@centrum.cz

Omluva bude zapsána do omluvného listu dítěte, jež rodič po nástupu dítěte potvrdí svým podpisem.

Omluvný list dítěte je založen v dokumentaci dítěte.

Neomluvenou absenci dítěte bude ředitelka školy řešit s rodiči a následně se sociálním odborem.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE

Mateřská škola jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU”), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”), jež nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte.

Celý dokument týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace, Poděbradova 1103/19, 702 00 Ostrava, IČ 75027348 jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. 1. 2019.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s. r. o., IČO 033 73 444 se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem, tel. č.: +420 602 705 686, mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Martin Krupa, tel. č.: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Provozní doba školky

Pondělí:6:30 - 16:15

Úterý:6:30 - 16:15

Středa:6:30 - 16:15

Čtvrtek:6:30 - 16:15

Pátek:6:30 - 16:15

Sobota: Zavřeno

Neděle: Zavřeno

HISTORIE BUDOVY
INFORMACE O ŠKOLE
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY